Brainstorm vraagstukken

contact@studentenbrainstorm.nl        070 - 220 69 70

Brainstorm vraagstukken

Creatieve, informele en innovatieve brainstormsessies met studenten

Producten/diensten       

Kan uw product of dienst geoptimaliseerd worden voor de studentenmarkt?

Tijdens een brainstormsessie wordt uw product of dienst onder handen genomen door studenten en gekeken wat er eventueel kan worden geoptimaliseerd.


Communicatie strategie    

Slaat uw huidige communicatie strategie aan bij studenten? Wat vinden studenten daar van en hoe kan de strategie of de 'tone-of-voice' worden aangepast om wel aansluiting te vinden bij studenten?


Marketing strategie         

Vertaalt u de juiste USP richting de studenten doelgroep? De interesses en meningen van studenten veranderen snel, speelt uw marketing strategie wel in op de juiste behoefte en wensen van studenten?


Trends & Innovatie

Is uw bedrijf voorbereid op de toekomst? Hoe kunt u in de toekomst studenten aan uw organisatie binden en behouden om uw product/dienst af te nemen om bij u te komen werken?


Brainstorm vraagstukken


Iedere vraag/sessie is anders. Daarom heeft Studenten Brainstorm vier verschillende brainstormsessie voor verschillende vraagstukken. 

Studenten Brainstorm

Creatieve, informele en innovatieve brainstormsessies met studenten

contact@studentenbrainstorm.nl

070 220 69 70


Zeestraat 100

2518 AD Den Haag

Studentenbrainstorm is een onderdeel van:

KvK: 65885619